Brezovská "pletená čipka"

Paličkovaná čipka - ľudová umelecká výroba, vo farbách brezovského kroja.

 

Komentár vyhlasovateľa súťaže: Na výrobu by sa využila špeciálne technika pletenia, po ktorej by vzor vyzeral podobne ako skutočná čipka. Finálny návrh bol oproti prihlásenému návrhu prispôsobený výrobe.


hore1727

Podpor zdielaním svojho favorita