Čičmanské "fusakľe"

Snáď žiadny ornament nie je tak tipický pre Slovensko, ako čičmanský :) ...keďže som hrdou rodáčkou a patriotkou, moje "fusakľe" sú inšpirované čičmanskou výšivkou, ktorej sa s láskou venujem.Verím, že nezostanú iba na papieri, ale budú zohrievať aj naše nôžky!

 

Komentár vyhlasovateľa súťaže: Finálny návrh bol oproti prihlásenému návrhu prispôsobený výrobe.


hore2709

Podpor zdielaním svojho favorita