Detvan

Ako by Detva obrov nemala! — Mať zrodila v poli syna, trávovú plachtu porozvíjala, z buka na buk ju pripína; prvý raz oči šuhaj roztvorí, s DetvanFusakľami nie je mu zima na nohy.

 

Komentár vyhlasovateľa súťaže: Finálny návrh bol oproti prihlásenému návrhu, prispôsobený výrobe.


hore399

Podpor zdielaním svojho favorita