Dúbravské ponožky

Inšpiráciou pre vytvorenie vzoru mi boli výšivky, ktoré používali Dúbravčania na skrášlenie svojich krojov či slávnostných obrusov. Dúbravka bola v minulosti samostatná obec pri Bratislave. Výšivky boli ovplyvnené chorvátskymi a záhorskými prvkami.

 

Komentár vyhlasovateľa súťaže: Finálny návrh bol oproti prihlásenému návrhu prispôsobený výrobe.


hore2327

Podpor zdielaním svojho favorita