Púchovská výšivka

Páčil by sa mi motív Púchovskej výšivky, presne ako je na fotke....

 

Komentár vyhlasovateľa súťaže: Finálny návrh bol oproti prihlásenému návrhu prispôsobený výrobe.


hore563

Podpor zdielaním svojho favorita